Аналіз епічного твору

 1.  Автор, його місце в літературі
 2.  Автобіографічні та біографічні відомості, пов'язані з життєвою основою творів
 3. Соціально-суспільні умови, у яких був написаний твір,
 4. Назва твору (алегорична, сюжетна, символічна, метафорична, влучна (чи ні), образна (чи ні)
 5. Жанрові особливості
 6. Тема, основна думка
 7. Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний)
 8. Композиція
 9. Проблематика твору
 10. Життєва основа (правда чи художній вимисел)
 11. Аналіз художніх образів
 12. Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку, описи та ліричні відступи
 13. Народність твору
 14. Роль твору в суспільному житті свого часу
 15. Актуальність для сучасників
 16. Вплив яких відомих авторів відчувається (чи ні) у творі
 17. Відгуки критиків та інших діячів мистецтва
 18. Екранізація чи сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум відрізняється від режисерського втілення
 19. Мої думки з приводу прочитаного

Аналіз ліричного твору

 1. Автор, його місце в літературі
 2. Тематичне спрямування всієї творчості
 3. Які життєві обставини дали імпульс для написання твору?
 4. Назва твору (алегорична, сюжетна, символічна, метафорична, влучна (чи ні), образна (чи ні)
 5. Тема поезії, провідні мотиви. основна думка
 6. Жанр
 7. Композиція (якщо є)
 8. Образ ліричного героя
 9. Образи-символи (якщо є)
 10. Сюжетні лінії (якщо є)
 11. Яким настроєм пройнята поезія?
 12. Які використано художні засоби?
 13. Визначити віршовий розмір, риму
 14. Місце твору в доробку поета
 15. Актуальність твору сьогодні
 16. Ваші роздуми та почуття  навіяні поезією

Аналіз художніх образів

 1. Персонаж голвний, другорядний, епізодичний
 2. Анкетна характеристика героя (хто, звідки, якого роду, чим займається)
 3. Чи є в нього прототипи?
 4. Портрет героя (відповідність чи невідповідність його внутрішньому світу)
 5. Риси характеру героя, його психологічна складність: духовне багатство, моральна краса чи потворність
 6. Місце і роль персонажа в сюжеті. Чим пов'язаний з іншими героями?
 7. Мова як засіб самовираження персонажа
 8. Ставлення до нього інших дійових осіб
 9. Ставлення автора до свого героя
 10. Актуальність проблем, порушених письменником через даний персонаж
 11. З якими відомими вам героями перегукується даний персонаж? Що в них спільного, що відмінного?
 12. Моє сприйняття героя

Як писати відгук на самостійно прочитану книжку

 1. Автор і назва книжки. За яких обставин ознайомилися з твором?
 2. На яку тему написаний твір?
 3. Як розгортаються в творі основні події?
 4. Епізод, який найбільш запам'ятався 
 5. Хто з героїв твору сподобався. Чим саме
 6. Що у творі імпонує вам, а що викликає сумніув чи несприйняття
 7. Загальне враження, яке справив твір. Над чим спонукав замислитися
 8. Побажання авторові або читачам